Nye takster pr. 1. januar 2020

27. november 2019

 

Til forældre med børn i dagtilbud, SFO´er og klubber i Kolding Kommune

 

 

Takster for børn i dagtilbud, SFO og klubber:

Fra 1. januar 2020 har Byrådet vedtaget nedenstående takster, samt at betaling af et dagtilbud fastsættes til 11 årlige rater, således at juli måned er betalingsfri.

 

Takst for frokostordning:

I de vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, hvor forældrebestyrelsen har tilvalgt frokostordning opkræves 677 kr. pr. rate.

 

Børn under skolealderen:

Dagpasningstilbud:

Takst pr. rate

Kommunal dagpleje, heldags

3.212 kr.

Vuggestue og integrerede institutioner 0-2 år, heldags:

3.708 kr.

Småbørnsgruppe, heldags

3.175 kr.

Børnehaver og integrerede institutioner 3-6 år, heldags

1.977 kr.

Modulordning Børnegården Vester Nebel

Takst pr. rate

25 timer

1.205 kr.

35 timer

1.688 kr.

0-2 år, heldags

3.708 kr.

3 år – skolealderen, heldags

1.977 kr.

 

Børn i skolealderen:

Fritidstilbud:

Takst pr. rate

SFO og special SFO, heltidsmodul

1.677 kr.

Klub uden tilskud – 2 dages modul

224 kr.

Klud uden tilskud - 5 dages modul

336 kr.

Modulordning ved Fynslundskolens SFO

Takst pr. rate

Heltidsmodul

1.677 kr.

Eftermiddagsmodul

1.308 kr.

3 dages eftermiddagsmodul

785 kr.

2 dages eftermiddagsmodul

523 kr.

Morgenmodul

690 kr.

Sommerferietakst (3 uger i juli)

Takst pr. uge

SFO og special SFO

566 kr.

Søskendetilskud

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser i dagtilbud og SFO. Samme regler gælder for pladser i de institutioner, der har en kommunal frokostordning. Der tildeles ikke søskendetilskud til forældrearrangerede frokost, mad- og frugtordninger og til kommunale fritidsklubber.

 

Bevilling af økonomisk fripladstilskud til dagtilbud, SFO og den kommunale frokostordning

Efter ansøgning på mitkolding.kolding.dk – under fanen ”Betaler og økonomi” – bevilges økonomisk fripladstilskud efter indtægtsgrænser, som ministeriet fastsætter hvert år.

 

Hvis den samlede årlige husstandsindkomst er 563.800 kr. eller derover, kan der ikke bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis den årlige husstandsindkomst er 181.501 eller derunder, kan der efter ansøgning bevilges 100% økonomisk fripladstilskud.

 

Hvis en enlig forsørger kan dokumentere at være reelt enlig, nedsættes den årlige husstandsindkomst med 63.506 kr. Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, nedsættes den årlige husstandsindkomst med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn.

 

Fripladstilskuddet bevilges fra den næste 1. efter modtagelse af ansøgningen. Ved ny optagelse bevilges fra optagelsesdatoen, såfremt der er ansøgt om friplads indenfor 3 måneder.

 

Der er mulighed for at søge socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

 

Der kan bevilges behandlingsmæssigt fripladstilskud, såfremt barnet har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

 

Der kan ikke søges fripladstilskud til kommunale fritidsklubber og private pasningsordninger (§80).

 

Betalingsregler

I Kolding Kommune er betaling af dagtilbud fastsat til 11 årlige rater. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen betales forud og betalingsfristen er den 1. i måneden. Ved for sen indbetaling fremsendes en rykker pålagt 250 kr. + renter. Opkrævningen foretages af Børneområdet, Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

 

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Pladsanvisningen på telefon 7979 1200 eller på mail pladsanvisningen@kolding.dk.

 

Med venlig hilsen

 

 

Merete Lund Westergaard                          Pia Seemann Teute

                   Børnechef                                 Leder af Pladsanvisningen