Velkommen til Tusindfryd

Børnehaven Tusindfryd er en kommunal daginstitution, beliggende midt i boligområdet "Skovparken" og ”Skovvejen”.

Børnehaven er normeret til 90 børn i alderen fra 3-6 år, fordelt i 2 afdelinger.

Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet.

I forhold til de livs-/ og opvækstvilkår børnene har i øjeblikket, og for at forberede børnene til skolen og deres videre liv, har vi fundet det vigtigt at prioritere nedenstående kerneydelser:

At udvikle børnenes sprogtilegnelseAt udvikle børnenes sociale kompetenceAt udvikle børnenes viden og forståelse for den omgivende verden

 

Tusindfryd