Forældresamarbejde

For at knytte barnets to verdener (hjem og institution) så tæt sammen som muligt, er det vigtigt, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Dette opnås bedst ved den daglige kontakt.

 

Hvert barn får en pædagog tilknyttet som kontaktperson.