Behovsåbent

Ferielukning og behovsåbent 2020

 

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 10. oktober 2018 besluttet, at der fremover vil være følgende perioder med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune 

  • De 3 hverdage før påske (6.+7.+8. april)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (22. maj)
  • Uge 28-29-30
  • Dagene mellem jul og nytår (28.+29.+30.. december)
  • Nytårsaftensdag (31. december) institutionen lukker kl. 12.30

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag (24. december)

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er, at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

 

Børnehaven Tusindfryd er i disse perioder sammen med:

Pinjevejens Børnehus, Pinjevej 2, 6000 Kolding                                                                    Daginstitutionen Palmealle, Palmealle 2, 6000 Kolding                                                        Daginstitutionen Nordstjernen, Nørremarksvej 18, 6000 Kolding

I 2020 er det Pinjevejens Børnehus som har fysisk åbent – Vi er i perioderne slået sammen med børn og personale fra de øvrige institutioner.

 

Vi kan ikke garantere, at der er personale fra barnets stue/afdeling tilstede. Ledelsen kan ligeledes varetages af en ledelsesperson fra en af de øvrige institutioner.

Hovedparten af det pædagogiske personale vil afvikle ferie i behovsperioderne, for at personaleressourcerne kan anvendes i de perioder af året, hvor børnene ikke afvikler ferie og dermed er i institutionen.

I vil som forældre i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, om jeres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår via opslag og uddelte breve.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.

 

Med venlig hilsen

Marianne Krogh de Place                                                                                                                                     

Daginstitutionsleder